గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————-

DECB-CALENDAR-FAs SAs TIME TABLE-INDENT

TMD Updation Format

animated gifLIST OF STUDENTS SELECTED FOR NMMS FROM 2014 TO 2018

animated gifTeachers under G.O. 610

 Proforma for Untrained Teachers ParticularsNew   
 
  animated gifMANA VOORU MANA BADI  Sainik School, Kalikiri Admission Notification

 

 RMSA Grants Utilization Guidelines
Un Recognized Schools as on 13.06.2018
Dr.Sarvepalli Radha Krishnan
Skip to toolbar