గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————-

Allotment of Venues for Digital Workshop on NAS & SLAS 

DETAILS OF LP-TELUGU FOR PREPARATION OF SENIORITY LIST
DETAILS OF LP-HINDI FOR PREPARATION OF SENIORITY LIST
DETAILS OF PETs FOR PREPERATION OF SENIORITY LIST

Format_Appeal for Corrections in Particulars_Lists placed on 09.2.2019 in DEO, EG Website

 

 

 

Proforma for Untrained Teachers Particulars 19.01.2019

for any queries ASO @ 8985943354 / APO @ 9963155554/9963255554
DECB-CALENDAR-FAs SAs TIME TABLE-INDENT

Un Recognized Schools as on 13.06.2018

 


Dr.Sarvepalli Radha Krishnan
Skip to toolbar