గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————–

District Best Teacher Awardees-2017New

PAT  APPLICATION 2017New   Academic Calendar PrimaryNew
Donate for Digital Class Room  Academic Calendar High SchoolsNew
Digital Class Rooms Usage  DCEB Calendar 2017-18New
 e-Hazar Error ReportNew
 SA-I Time TableNew
 RMSA Grants Utilization Guidelines
 Seniority List of MEOs & HMs
 Co-Curricular Evaluation Indicators
 Un-recognised Schools as on 01-06-2016

Skip to toolbar