గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————-

TMD Updation Format

 Proforma for Untrained Teachers ParticularsNew   Academic Calendar Primary
Donate for Digital Class Room  Academic Calendar High Schools
Digital Class Rooms Usage  DCEB Calendar 2017-18

స్వచ్ఛవిద్యాలయ పురస్కారం 2017-18   కరదీపిక

స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కారం రిజిస్త్రేషన్ కొరకు సూచనలు

బాలోత్సవ్-2017

 RMSA Grants Utilization Guidelines
 Co-Curricular Evaluation Indicators
 Un-recognised Schools as on 01-06-2016

Skip to toolbar