గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————–

 Proforma for Untrained Teachers ParticularsNew   Academic Calendar Primary
Donate for Digital Class Room  Academic Calendar High Schools
Digital Class Rooms Usage  DCEB Calendar 2017-18
 e-Hazar Error ReportNew

స్వచ్ఛవిద్యాలయ పురస్కారం 2017-18   కరదీపిక

స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కారం రిజిస్త్రేషన్ కొరకు సూచనలు

 RMSA Grants Utilization Guidelines
 Co-Curricular Evaluation Indicators
 Un-recognised Schools as on 01-06-2016

Skip to toolbar