గమనిక  

          తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు / ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది.

—————————————————————————————————————————————–


సంకల్పం

దసరా సెలవులు ది.30.09.2016 నుండి 11.10.2016 వరకు

(ది.12.10.2016 మొహర్రం సెలవు, Reopening ది.13.10.2016)

SA-I _ Principles of Valuation

AP e-Knowledge Exchange (Subject Forums)

 CCE FA-1 & FA-2  Marks Entry

 NMMS Online Application మరియు సూచనలు
NTSE Online Application మరియు సూచనలు
 
HM Account Test Results December-2015 
 NMMS NOVEMBER-2015 RESULTS 
 NTSE_2016 FIRSTLEVEL QUALIFIED CANDIDATES  

UN-RECOGNISED SCHOOLS AS ON 01-06-2016

http://facebook.com/DEOEASTGODAVARIFollow us @  http://twitter.com/DEOEGAP