గమనిక  

          తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు / ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది.

—————————————————————————————————————————————–


సంకల్పం

Application for Best Teacher Award – 2016

 CCE FA-1 Marks Entry

 Mid-Day Meals Scheme Mobile App User Manual

Satchch Vidyalaya Puraskar Online Application User Manual

Tentative Seniority Lists_SA-PD & PETs PAT-2016 Application & Instructions
 Academic Calendar-Primary Schools
 Academic Calendar-High Schools
HM Account Test Results December-2015  DCEB List of Holidays
MDM_State Portal_Official Login DCEB Instructions
 NMMS NOVEMBER-2015 RESULTS  FA & SA TIME TABLE
 NTSE_2016 FIRSTLEVEL QUALIFIED CANDIDATES   Model Question Papers & Blue Prints

UN-RECOGNISED SCHOOLS AS ON 01-06-2016


http://facebook.com/DEOEASTGODAVARIFollow us @ http://twitter.com/DEOEGAP

peliculas gratis  peliculas online telecharger films watch online movies vestidos bandage